Yrityksen rahoitus

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI

Pehr-Göran Kåla
Ristirannankatu 1
67100 Kokkola
Puh. +358 400 667 604
Fax +358 6 822 5545
Email: pehr-goran.kala@firmaxi.fi

Rahoituskone www.rahoituskone.fi
Etsitkö rahoitusta yrityksellesi? Rahoituskoneen avulla yrittäjä löytää liiketoiminnalleen parhaat rahoittajat. Rahoittajahaut tehdään yrittäjän toiveiden mukaan, ja sinä yrittäjänä valitset hakuehdot.

Finnvera www.finnvera.fi
Finnvera tarjoaa lainarahoitusta, takauksia ja vientitakuita yrityksen eri tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin.
Kansainvälistyville ja vientikauppaa harjoittaville yrityksille Finnvera tarjoaa rahoitusta ja vakuutuksia luottoriskien varalta.

Finnveran tuotteet ovat:
Lainat www.finnvera.fi/fin/Tuotteet-ja-hakemukset/Lainat
Takaukset www.finnvera.fi/fin/Tuotteet-ja-hakemukset/Takaukset
Vientitakuut www.finnvera.fi/fin/Tuotteet-ja-hakemukset/Vientitakuut

Erityistuote Finnveralla on mm. Ympäristölaina. Kaikki tuotteet löytyvät yllä olevien linkkien kautta.

Ympäristölaina www.finnvera.fi/fin/Tuotteet-ja-hakemukset/Lainat/Ympaeristoelaina
Ympäristölaina on tarkoitettu pk-yrityksen vapaaehtoisiin ympäristöinvestointeihin. Ympäristölainoja myönnetään säästävän teknologian investointeihin tai päästöjä vähentäviin ulkoisiin investointeihin.

TyEL-takaisinlainaus

Yrityksen maksamista Työeläke-vakuutusmaksuista osa rahastoituu, ja näin kertyneestä rahastosta yritys voi nostaa lainaa rahoitustarpeisiinsa 1-10 vuoden laina-ajalla. Vakuudeksi tarvitaan kokonaan vastuun kattavat vakuudet. Viitekorkona käytetään TyEL-lainakorkoa.

Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen laskuperusteissa määritetään työeläkevakuutusmaksuista ja työntekijän työeläkevakuutusmaksuista kertyneiden rahastojen määrät. Vakuutuksenantajalla on kuitenkin oikeus vakavaraisuutensa varmistamiseksi rajoittaa vakuutuksenottajan takaisinlainausoikeutta siten, että lainattava määrä kahdentoista kuukauden aikana on enintään 10 prosenttia vakuutuksenottajan kulloinkin nostamatta olevan rahasto-osuuden määrästä.

Laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Jos laina maksetaan kokonaan tai osittain takaisin ennen laina-ajan päättymistä lainanottajan vaatimuksesta, lainanantajalla on oikeus periä jäljellä olevaan laina-aikaan ja korkotason muutokseen perustuva korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Lisätietoja: Yrityksen omasta eläkevakuutusyhtiöstä

Print Friendly